Editorial Board

Editor-in-Chief


  Dr. Vineet C Jain
       
       
       

Associate Editors


  Dr. Dhiren P Shah
       
       
       

Advisory Board (India)


  Dr. G K Jani
       
       
       
  Dr. B N Suhagia
       
       
       
  Dr. S A Shah
       
       
       
  Dr. D D Santani
       
       
       
  Dr. N M Patel
       
       
       
  Dr. L D Patel
       
       
       
  Dr. U M Upadhyay
       
       
       
  Dr. N R Seth
       
       
       
  Dr. K N Patel
       
       
       
  Dr. A K Saluja
       
       
       
  Dr. S K Jain
       
       
       
  Dr. A K Seth
       
       
       
  Dr. T R Desai
       
       
       
  Dr. Rajesh Kasara
       
       
       
  Dr. Abhaydharmasi
       
       
       
  Dr. Sunil Jalalpure
       
       
       
  Dr. Shailendra Lariya
       
       
       
  Dr. J K Patel
       
       
       
  Dr. P U Patel
       
       
       
  Dr. P B Shah
       
       
       
  Dr. M G Saraliya
       
       
       
  Dr. D M Patel
       
       
       
  Dr. Paramjit Singh
       
       
       
  Dr. Umesh Patil
       
       
       
  Dr. S S Pancholi
       
       
       
  Dr. G C Patel
       
       
       
  Dr. V V Jogani
       
       
       
  Dr. P J Shah
       
       
       
  Dr. Maulik Panchal
       
       
       
  Mrs. Kirti Patel
       
       
       
  Mrs. Kalpana Patel
       
       
       
  Mr. V D Prajapati
       
       
       
  Dr. Anil Jadhav
       
       
       
  Dr. B S Nayak
       
       
       
  Dr. B N Shah
       
       
       
  Dr. K K Dholvani
       
       
       
  Dr. S P Bhatt
       
       
       
  Mr. M A Patel
       
       
       
  Mr. N G Sonani
       
       
       
  Dr. H P Dalvadi
       
       
       
  Mr. B S Chaute
       
       
       
  Dr. A H Akabari
       
       
       
  Dr. D.J. Sen
       
       
       
  Dr. M G Saralai
       
       
       
  Dr. Reshmin Thokkor
       
       
       
  Dr. Devang Sheth
       
       
       
  Dr. Hitesh Dalvadi
       
       
       

Advisory Board (International)


  Dr. Parijat Kanaujia (Singapore)
       
       
       
  Dr. Vikas Jaitely (UK)
       
       
       
  Dr. Yogesh Katare (Canada)
       
       
       
  Dr. Ruchi Katare (Canada)
       
       
       
  Dr. Vivek Mishra (Canada)
       
       
       
  Mr.Haresh Shah (USA)
       
       
       
  Dr. N. Venkatesan (USA)
       
       
       
  Dr. Parvaneh Rahimi-Moghaddam (Iran)